MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Malenivské vysvědčení

Vysvědčení je pro žáky naší školy, kteří absolvovali 20 hodin výcviku a chtějí si své dovednosti ověřit prvním přezkoušením.

Co Vás čeká při přezkoušení?

Přezkoušení se skládá ze základních cviků jako je, chůze u nohy, obraty na místě, přivolání psa ke mně, přiřazení psa do základního postoje, poloh psa a povelu zůstaň.
Hodnotí se spolupráce, součinnosti psa s psovodem a ochota psa k práci.

Cviky jsou přezkušovány tak, aby je mohli vykonat i ti nejmladší žáci školy. Je dovoleno pejska odměňovat a vást pamlsky. Jsou dovoleny slovní a posunkové povely s lehkou pomocí rukou, kdy je pejskovi potřeba pří vykonání jednoho z cviků fyzicky pomoci.

Jak se přihlásit na přezkoušení?

  • Vyplněním přihlášky a uhrazením poplatku za přezkoušení.
  • Přihlásit se lze až po odcvičení 20 hodinového kurzu. Maximálně však do 30 hodin kurzu.
Žáci kteří pokračují ve výcviku a absolvují 50 hodin, můžou požádat o přezkoušení zakončené Maturitním vysvědčením.

Více o maturitním vysvědčení zde.

 

 

Kvalifikace na vysvědčení

Každý přezkušovaný cvik se hodnotí stupněm prospěchu:

1 - Výborně
2 - Velmi dobře
3 - Dobře
4 - Uspokojivě
5 - Neuspokojivě

Celkový prospěch žáka se hodnotí konečným stupněm prospěchu:

Prospěl s vyznamenáním - Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném přezkušovaném cviku horší než stupeň 2 - velmi dobrý a průměrný prospěch není horší než 1,5.

Prospěl - Žák prospěl není-li klasifikace v některém přezkušovaném cviku vyjádřena stupňem 5 - neuspokojivě.

Neprospěl - Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém z přezkušovaných cviků vyjádřena stupněm 5 - neuspokojivě.

Chování psa se hodnotí:

1 - Velmi vyrovnané
2 - Vyrovnané
3 - Nevyrovnané

Vzor vysvědčení
Handling - příprava psů na výstavu.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.