MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Malenivské vysvědčení

Vysvědčení dostanou žáci naší školy, kteří absolvovali 20 hodin výcviku a chtějí si své dovednosti ověřit prvním přezkoušením.

Vysvědčení se skládá z přezkoušení základních cviků poslušnosti a  chování psa.
 

Co Vás čeká při přezkoušení?

  Přezkušované cviky
1. Chůze u nohy na vodítku
2. Obrat čelem v zad na místě
3. Obrat vpravo v bok na místě
4. Obrat vlevo v bok na místě
5. Přivolání psa ke mně
6. Přiřazení do základního postoje
7. Lehni
8. Sedni
9. Stůj
10. Dlouhodobé odložení
  Chování psa
1. Chování psa u cizí osoby
2. Chování psa ponechaného o samotě


Jaká je metodika cviků?

Cviky jsou přezkušovány tak, aby je mohli vykonat i ti nejmladší žáci školy. Je dovoleno pejsky odměňovat a vást pamlsky. Jsou dovoleny slovní a posunkové povely s lehkou pomocí rukou, kdy je pejskovi potřeba pří vykonání jednoho z cviků fyzicky pomoci.


Jaké bude Vaše hodnocení na vysvědčení?

Hodnotí se součinnost psa a psovoda. Spolupráce, ochota psa k práci, chování psovoda, kterou se žáci naučili v prvních 20 hodinách výcviku. 

Každý přezkušovaný cvik se hodnotí stupněm prospěchu:

1 - Výborně
2 - Velmi dobře
3 - Dobře
4 - Uspokojivě
5 - Neuspokojivě

Celkový prospěch žáka se hodnotí konečným stupněm prospěchu:

Prospěl s vyznamenáním - Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném přezkušovaném cviku horší než stupeň 2 - velmi dobrý a průměrný prospěch není horší než 1,5.

Prospěl - Žák prospěl není-li klasifikace v některém přezkušovaném cviku vyjádřena stupňem 5 - neuspokojivě.

Neprospěl - Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém z přezkušovaných cviků vyjádřena stupněm 5 - neuspokojivě.

Chování psa se hodnotí:

1 - Velmi vyrovnané
2 - Vyrovnané
3 - Nevyrovnané


Jak se přihlásit na přezkoušení?

Vyplněním přihlášky a uhrazením poplatku 200 kč za přezkoušení.

Nezapomeňte že přezkoušení zakončen vysvědčením je možné, po odcvičení 20 hodinového kurzu. Maximálně však do 30 hodin kurzu.


Závod Juniorů

První závod pro kynologické začátečníky.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.