MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Obedience

"Obedience” je v překladu z angličtiny poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací – jedná se o rozlišení předmětu psovoda.

Historie

Tento sport pochází z Anglie, původně jako doprovodný program k výstavám. První obedience soutěže se tedy konaly ve výstavních halách a v kruzích, kde byl po celý den zajištěn program pro diváky. Z Anglie se obedience dostala do Skandinávie, kde její pravidla mírně upravili, a časem se dopracovala až do dnešní podoby FCI mezinárodního řádu.

Pro koho je určená?

Podobně jako například agility není obedience přístupná jen pro některá plemena, závodit může pracovní plemeno, stejně jako šikovné společenské; národní soutěže jsou přístupné i křížencům. Díky spolupráci se zahraničními lektory propaguje většina instr

uktorů klubu Obedience CZ trénink pozitivní motivací. Tato metoda má ohromnou výhodu v tom, že psy výcvik baví a dá se použít pro psy různých povah a stáří.

Zkušební řády Obedience

Obedience má 4 kategorie, kde každá čítá 10 cviků, přičemž se hodnotí jak výkon psa, tak výkon psovoda.

Kategorie jsou: OBZ, OB1, OB2, OB3.

Tedy začátečníci a třídy 1 až 3. OB3 je kategorie nejtěžší, v níž jsou cviky shodné s mezinárodním zkušebním FCI řádem. Start v kategorii OB1 není podmíněn žádnou jinou zkouškou, start v kategorii OB2 je podmíněný splněnou zkouškou v kategorii OB1 a to minimálně na známku „dobrý“, pro start v kategorii OB3 je nutno mít splněno kategorii OB2 minimálně na známku „dobrý“.

Minimální věk psů:

  • OBZ - 10 měsíců
  • OB1 - 12 měsíců
  • OB2 - 14 měsíců
  • OB3 - 15 měsíců.

Závodit v obedience může každý člověk a každý pejsek s chutí pracovat, či už má PP nebo ne (výjimkou je OB3, kde musí mít psovod min. 15 let a pes musí mít PP). Podmínkou je, že pes nesmí být agresivní a psovod nesmí být na psa hrubý a to ani slovně!Jindřich Silovský

Lektor poslušnosti a trenér flyballového týmu.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.