MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Nosework

Co je nosework:

Nosework by se dal volně přeložit asi jako práce nosem.  Jedná se o úplně nový psí sport, který vychází z nejpřirozenější  schopnosti  všech psů - čichu.
Pes hledá specifické pachy v obdobných situacích jako běžně profesionální týmy policie, armády nebo záchranářů.
Cílem je zabavit a pobavit psa, přičemž bude spokojený i jeho pán. Nosework na špičkové úrovni vychází z metodiky  pozitivního posilování.

Pro koho je nosework určen:

Tento báječný sport je určen pro všechna plemena psů a jakékoliv stáří psa, to znamená, že nosework může dělat jakýkoliv pes.

Zkoušky:

Zkoušky se dělí do čtyř směrů. V každém směru je zkouška základní, která je nepovinná a zkoušky 1. až 3. stupně, které na sebe navazují. Ke zkoušce druhého stupně může nastoupit pouze tým, který složil zkoušku prvního stupně příslušného směru. Ke zkoušce třetího stupně může nastoupit pouze tým, který složil zkoušku druhého stupně příslušného směru.
Zkoušku stejné úrovně lze libovolně opakovat.

Jednotlivé směry noseworku jsou:

NW-N (nature): vyhledávání v přírodních terénech
NW-N Z, 1,2,3

NW-U (urban): prohledávání prostor, v kterých se nachází věci ponechané člověkem (může se jednat o vybavené místnosti, zahrady s ´harampádím´, skládky a skladiště, parkoviště, zříceniny hradů, náměstí, ulice...)
NW-U Z, 1,2,3

NW-W (water): vyhledávání ve vodě
NW-W Z, 1,2,3

NW-D (discrimination): rozlišování v řadách předmětů a osob
NW-D Z,1,2,3

Hodiny noseworku na Malenivách:

Hodiny otevíráme v létě 2017. Pro více informací kontaktujte lektorku Libuši Novotnou tel: 777 104 174


 

Výcvikový prostor Malenivy

Malenivská škola se nachází v krásném klidném prostředí, uprostřed lesů a těsné blízkosti Vitického potoka.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.