MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Diplomová práce

Diplomovou práci mohou vypracovat a obhájit žáci naší školy, kteří absolvovali 100 a více hodin výcviku.

Diplomová práce se skládá ze samostatné práce psovoda a psa. Účelem diplomové práce je prokázat, že psovod je schopen samostatně tvůrčím způsobem prokázat vycvičenost psa.

Kritéria diplomové práce

 

Základní kritéria:

1. Chůze u nohy s obraty
2. Obraty na místě
3. Volno s přivoláním
4. Odložení za pochodu
5. Polohy psa
6. Aport
7. Volitelný cvik
8. Překážky jedním směrem
9. Překážky tam i zpět
10. Dlouhodobé odložení


Tyto cviky provádí psovod se psem sám bez upoutání na vodítko v přesně daném pořadí. Přesun mezi jednotlivými cviky je stále hodnocen. 

Kritéria pro cvik: Chůze u nohy s obraty:

Chůzi u nohy psovod se psem vykonává tak aby chůze obsahovala 2x vlevo vbok, 2x pravo vbok, 2x čelem vzad, 2x zastavení, 1x pomalý krok a 1x klus.
 

Kriteria pro cvik: Obraty na místě

Obraty se provádějí pravo vbok, vlevo vbok a čelem vzad. Psovod se psem obraty na místě může provádět v libovolném pořadí, avšak každý obrat musí předvést minimálně 2x.
 

Kritéria pro cvik: Volno s přivoláním

Cvik volno s přivoláním si může psovod vybrat ze dvou variant. Volno s přivoláním ke mě, nebo volno s přiřazením k noze.

S přivoláním ke mě: Psovod ze základního postoje dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Po celou dobu cviku jde normálním krokem. Následuje povel "volno" (je dovolen i posunkový povel) psovod vysílá psa který se musí vzdálit minimálně na 10 metrů. Uzná-li psovod že pes se vzdálil na dostatečnou vzdálenost, zastavuje a povelem "ke mně" přivolá psa, který před něj předsedá (psovod se může natočit před vydáním povelu směrem ke psu). Následně povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje.

S přiřazením k noze: Psovod ze základního postoje dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Po celou dobu cviku jde normálním krokem. Následuje povel "volno" (je dovolen i posunkový povel).  Pes se musí vzádlit od psovoda minimálně na 10 metrů. Psovod pokračuje v chůzi odbočením v pravo, nebo v levo a uználi že se psovod vzdálil na dostatečnou vzdálenost povelem " k noze" přivolává psa který se přiřadí  k lévé noze a pokračuje s ním v chůzi přímým směrem. Po určité vzdálenosti kdy pes prokáže správnou chuzi u nohy povelem "k noze" zastavují.
 

Kritéria pro cvik: Odložení za pochodu

Odložení za pochodu psovod se psem musí předvést vleže, vsedě i vestoje a to v libovolném pořadí. Při prvním a druhém odložení za pochodu se psovod vrací ke psu a u posledního odložení za pochodu psa přivolává.

Psovod v základním postoji dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Dalšími poveli "lehni, sedni, nebo stůj" psovod odkládá psa, aniž by zastavil, změnil rychlost chůze, nebo se ohlédl. Pes musí zaujmout polohu okamžitě přesně a rychle.

Průběh cviku návratu ke psu: Po minimálně 15 krocích psovod zastavuje, otáčí se a vrací se ke psu. Pes po celou dobu musí být v zaujmuté poloze. Po příchodu ke psu psovod nemusí usměrňovat psa do základního postoje, ale rovnou vychází k provedení následujícího cviku.

Průběh cviku přivolání psa ke mě: Po minimálně 30 krocích se psovod zastavuje a otáčí. Dalším povelem "ke mně"  přivolává psa, který před něj předsedá. Následujícím povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí.

Polohy psa:

Polohy provádí psovod se psem u jeho levé nohy a na vzdálenost. Polohy musí obsahovat minimálně 2x lehni, 2x sedni a 2x stůj a to u levé nohy.  Dále pak 1x lehni, 1x sedni a 1x stůj minim 2 kroky před psovodem.

Kritéria pro cvik: Aport

Psovod se psem musí předvést dva aporty. Aport volný a aport přes překážku. U aportu přes překážku může psovod zvolit ze dvou variant, aport přes skok vysoký, nebo aport šplhem.

Průběh cviku aport volný: Ze základního postoje psovod odhazuje aport na vzdálenost minimálně 10 kroků, pes musí zůstat sedět. Povelem "aport" psovod vysílá psa vpřed. Pes aport přináší a předsedá před psovoda. dalším povelem "pusť" psovod odebírá psovi aport . Posledním povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes nesmí aport přežvikovat a musí ho pevně držet. Je povolená dřevěná aportovací čínka jakékoliv velikosti.

Průběh cviku aport přes skok vysoký: Psovod ze základního postoje odhazuje přes překážku aport. Povelem „vpřed“ vysílá psa na překážku. Další je povel „aport“ (který se smí vydat až během šplhu psa přes překážku). Pes bere aportovací čínku a po překonání překážky zpět, předsedá před psovoda. Na povel „pusť“ psovod odebírá psovi aport. Dalším povelem „k noze“ psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes nesmí v tlamě aport přežvykovat a musí ho držet pevně jako čínku. Překážka je tvořena z dvou pevných náběhových stěn tvaru písmene A, nastavené do minimální výšky 160 cm.

Průběh cviku aport šplhem: Psovod ze základního postoje odhazuje přes překážku aport. Povelem „vpřed“ vysílá psa na překážku. Další je povel „aport“ který se smí vydat až během šplhu psa přes překážku. Pes bere aportovací čínku a po překonání překážky zpět, předsedá před psovoda. Na povel „pusť“ psovod odebírá psovi aport. Dalším povelem „k noze“ psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes nesmí v tlamě aport přežvykovat a musí ho držet pevně jako čínku. Překážka je tvořena z dvou pevných náběhových stěn tvaru písmene A, nastavené do minimální výšky 160 cm.


 

Kritéria pro volitekný cvik:

Z volitelných cviků si psovod vybírá jeden, který provede. chůzi u nohy s náhubkem, plazení psa, aport k psovodovi

Chůze u nohy s náhubkem,
Plazení psa
Aport k psovodovi
Vysoká překážka s žebříky

Kriteria pro civik: Přkážky jedním směrem: 

Jedním směrem musí psovod předvést dvě překážky a to: skok vysoký, skok šplhem, kladnia s náběhovými prkny, vodorovný žebřík, kladina se žebříky, houpačku

Průběh cviku:  Psovod ze základního postoje dává psovi povel „vpřed“ (je dovolen i posunkový povel) a vyráží přímým směrem podél překážky a pes překonává překážku  Po překonání překážky psovod usměrńuje psa povelem "k noze" do základního postoje. Vyjímka u překážky  žebřík s náběhovým prknem. Na konci překážky psovod zastavuje psa povelem „stůj“, tak že pes má přední nohy na poslední příčce. Psovod snáší psa na zem, povelem „k noze“ usměrní psa do základního postoje.
 

Kriteria pro civik: Přkážky "tam i zpět"

Jedním směrem musí psovod předvést dvě překážky a to: skok vysoký, skok šplhem, kladnia s náběhovými prkny, vodorovný žebřík, kladina se žebříky, houpačku


Překážku "tam i zpět" předvádí pes jen jednu na uvážení psovoda. Není dovoleno použít překážku které psovod zvolil ve cviku Překážka jedním směrem.
skok vysoký, skok šplhem, kladina s náběhovými prkny.
 

Kritéria pro cvik: Dlouhodobé odložení

Dlouhodobé odložení psa provádí psovod čelem ke psu, zády ke psu a v úkrytu.

Průběh cviku: Ze základního postoje dává psovod povel "lehni", následně "zůstaň" a jde přímým směrem od psa minimálně na 20 kroků. Následně se psovod otáčí ke psu a zůstává stát na místě. Po minimálně dvou minutách se psovod otáčí a zůstává stát zády ke psu. Po uplynutí minimálně dvou minut psovod odchází do úkrytu ve kterém setrvá minimálně šest minut. Při návratu ke psu se psovod přiřadí tak, aby pes ležel vedle levé nohy. Povelem "sedni" pes usměrní do základního postoje.  V zimním období je dovolena dečka pod psa. Pes může být při tomto cviku přezkušován v době kdy na place cvičí další pes.


 

 

 


Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.